18 راه حل در کارگاه موفق

18 راه حل در کارگاه موفق

حتی یک مجری بی تجربه کارگاه نیز می تواند با دنبال کردن این 18 مرحله ساده به نتایج عالی برسد.
لباس کار

لباس کار

لباس ایمنی در محل کار مهم است زیرا از کاربران در برابر هرگونه خطرات بهداشتی و ایمنی در محل کار محافظت می کند.
نگهداری مناسب از ابزار

نگهداری مناسب از ابزار

اگر از ابزارهای خود مراقبت کنید، ابزارها به شما خدمت می کنند. راقبت صحیح و نگهداری از ابزار (دستی و ابزار برقی) شما ، هر پروژه بهسازی را آسان تر،
تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار به عنوان هر وسیله یا ماشین آلات ، دستگاه، ابزار یا تاسیساتی برای استفاده در محل کار تعریف می شود. بنابراین دامنه تجهیزات کار بسیار گسترده