پروژه های پلی یورتان

آخرین پروژه های ما

در سال های اخیر صنعت رشد بسیار خوبی داشته است و به همین دلیلی لزوم تولید قطعات صنعتی پلی یورتان در شرکت ها افزایش داشته است. استفاده از ماشین آلات مختلف استفاده از قطعات صنعتی پلی اورتان را در پی داشته است. این کار به منظور سرعت و کیفیت انجام کارها و پروژه ها امری ضروری به نظر می رسد و به همین انواع قالب های صنعتی پلی یورتانی ساخته و تولید شده است.

امروزه از قالب های صنعتی برای تولید قطعات مختلف استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت استفاده از قالب ها انواع مختلفی از آن‌ها در صنایع گوناگون استفاده می شود. انواع قالب های صنعتی استفاده شده در بخش های مختلف عبارت‌اند از:

 قالب‌های ریخته‌گری

 قالب‌های تزریق پلاستیک

قالب‌های آهنگری

قالب‌های پرس

برای ساخت قطعات صنعتی روش های زیاد وجود دارد. روش های تولید قطعات صنعتی با توجه به ساختار و استفاده از آن‌ها می تواند متفاوت باشد و بهترین این روش ها عبارت‌اند از:

تولید قطعه صنعتی به روش مکانیکی

تولید با استفاده جوشکاری

تولید با استفاده از روش ریخته گری

تولید با استفاده تراشکاری

 استفاده از دستگاه های لیزر

 

ساخت یک قطعه صنعتی شامل بخش ها و مراحل گوناگون می شود. مراحل تولید یک قطعه صنعتی بر اساس نوع قطعه و پیچیدگی های آن می تواند متفاوت باشد. امروزه با استفاده از کارشناسان خبره و استفاده از سیستم ها و تجهیزات نوین می تواند فرآیند و مراحل ساخت یک قطعه صنعتی را کاهش داد ه و مدت زمان لازم برای ساخت قطعات صنعتی را کمتر کرد.

 پروژه های ساخت قطعات صنعتی معمولاً در ابتدا در بخش های تحقیق و توسعه آغاز شده و با ساخت نمونه های کامپیوتری آن وارد فاز تولید می شود و سپس بخش های مختلف قطعات با استفاده از روش های مختلف تولید شده و در نهایت قطعه به خط تولید ارسال می شود.

ارسال درخواست رایگان